ENQUESTA

Qui vols que sigui l'Hereu 2017?

  • Nil Brugulat
  • Francesc Jordà
  • Jordi Serra

La festa

 

FESTES TONIS 2014

 

L'ACORD DE GOVERN NÚM GOV/52/2011, DE 22 DE MARÇ DE 2011, PEL QUAL ES DECLARA COM FESTA TRADICIONAL D'INTERÈS NACIONAL.

 

Caracteristiques de la festa reconegudes:

A l'arxiu parroquial de Taradell hi consten dades de la celebració d eles festes en honor de Sant Antoni Abat des de 1780. Des dels inicis del segle XX fins el 1982,la festa dels Tonis s'organitzava a través d el'Associació de Sant Antoni Abat.El 1982 es va constituir l'actual Comissió de festes de Sant Antoni Abat i es va començar a organitzar la festa dels Tonis sense dependre de la parròquia. Des de llavors les festes dels Tonis de Taradell s'han celebrat de manera ininterrompuda durant el cap d esetmana anterior al dia de Sant Antoni Abat ( 17 de gener), amb la única excepció de l'any 2002. La comissió ha dut a terme una important recuperació i restauració de carros i carruatges així com selles i guarniments i han aconseguit una important col·lecció.

El Passant dels tres tombs és l'acte central de les festes dels Tonis de Taradell.En té constància que des de 1949 s'ha realitzat sempre. El dia del passant dels tres tombs la missa del diumenge està dedicada a Sant Antoni Abat i es canten els goigs de Sant Antoni a càrrec del cor parroquial. El dissabte abans del passant dels tres tombs es fa el repic de campanes anunciant la festa.