ENQUESTA

Qui vols que sigui l'Hereu 2017?

  • Nil Brugulat
  • Francesc Jordà
  • Jordi Serra

El nostre patrimoni

 

El treball de recerca i recuperació desenvolupat des de l'any 1995, ha permès que actualment la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat de Taradell disposi de prop de 70 carruatges i eines del camp (alguns són propietat de la comissió i altres estan cedits per particulars) que s'han restaurat, amb l'esforç desinteressat dels membres de la comissió i de col·laboradors externs.

La quantiat i qualita de material recopilat i l'esperit de recerca van portar a inventeriar per part de l'Inventari Etnolòlic d ela Generalitat de Catalunya els carruatges i eines més significatius de la col·lecció: De forma paral·lela a aquesta actuació, també s'han promogut inventeris de les eines utilitzades pels carreters, els guaniments presents en la Masia " El Colomer" del nostre municipi. Per Tant, podem dir que el material recopilat i inventeriat a Taradell s'ha convertit en una referència per tot el territori català.

Per el mateixos motius que van conduir a la realització dels inventaris, l'Excel·lentíssim Ajuntament de Taradell i per acord unànime dels grups representats en el consistori va cedir a la comissió de festes de Sant Antoni Abat un espai per mantenir els materials recopilats i que al mateix temps serveix com a espai de divulgació per escoles, centres cívics, etc.

Aquest espai, denominat l'Alzinar de la Roca, es pretés que en el futur pugui se run espai de difusió de la nostra cultura i tradició, en el qual s'hi puguin fer visites guiades i veure tots els carruatges resaturats i carregats tal com es feia anys enrere iexplicant de forma clara i entenedora quina era la finalitat de cadascun d'ells. En definitiva volem que l'Alzinar de la Roca es converteixi en un centre de foment i difusió de la cultura rural del nostre país.

Amb aquest objectiu s'ha creat una comissió denominada també " Associació de l'Alzinar de la Roca per el foment de la Cultura Rural" integrada pels mateixos membres de la comissió de Fesets de Sant Antoni Abat, i que té la finalitat de fer recerca i difondre tot allò que estigui relacionat amb el món rural del nostre país. Durant els últims anys s'ha timgut l'oportunitat de participar en diversos programes televisius i s'han publicat articles amb la nostra col·laboració.